Koku Giderim Sistemleri Atıksu arıtma tesislerinden özellikle ızgara ve kum tutucu üniteleri ve çamur yoğunlaştırma/berteraf üniteleri başta olmak üzere tüm sanayideki üretim proseslerinden kaynaklanan kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesine yönelik kurulan sistemlerdir.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokuya sebep olan başlıca kimyasal bileşikler;

 • NH3 (Amonyak)
 • H2S  (Hidrojen Sülfür)
 • SO2 (Sülfürdioksit)
 • Nox bileşenleridir

Kimyasal arıtma prosesi, koku içeren emisyonların kimyasal madde ile yıkanarak (kimyasal scrubber) moleküler yapısının değiştirilmesi esasına dayanır. Koku Giderim Sistemleri doğal bir koku nötralizasyonudur. Kokuya sebep olan gazların parçalanması prensibi ile çalışır.

Koku Giderim Üniteleri Kimyasal Yıkamalı (Kimyasal Scrubber) tip olabileceği gibi, Biyolojik (Biofiltre) olarak da tasarlanıp uygulaması yapılmaktadır.

Biofiltre Malzemesi

Kimyasal Sisteminin Bileşenleri

Biyolojik Sisteminin Bileşenleri

 •  Hava emiş boruları
 •  Emiş Fanı
 •  Gaz Yıkama (Scrubber) Kulesi
 •  Kimyasal Madde ve Pompa Sistemi
 •  Deşarj Bacası
 • Hava emiş boruları
 • Emiş Fanı
 • Biofiltre malzemesi

 

 

Koku Giderim Ünitesi, kullanılacak olan kimyasalların tepkimesine uygun olarak paslanmaz sac, polietilen veya polipropilen malzemelerden imal edilir.

 

Deniz Mühendislik olarak, koku giderim ve kontrolü sistemleri üzerinde uzman kuruluş olan Hollandalıwww.odourbalance.com firması ile birlikte çözümler üretmekteyiz.